Tegeltableaus  op de gevels van de scholen  Amsterdam Centrum

 

                                     Foto,s genomen door Frans Woons

 

 Heeft U opmerkingen of aanvullingen mail mij    j.zwart13@chello.nl 

  Terug naar de Hoofdpagina  http://www.nostalgiekrant.nl/

 

Vroeger waren er scholen van de 1e t/m 4e klas. 

 De 1e klas scholen waren het goedkoopst en de 4e klas scholen het duurst

(soort privé scholen neem ik aan) voor de ouders.

De 1e klas scholen (waren gratis; voor de kinderen van arbeiders dus) hadden een nummer

 (het hoogst dat ik gevonden heb is 115) en de 2e klas scholen een letter (heb A, C, G, L, M en W gevonden). 

De ouders betaalden een beetje “schoolgeld”. 

 De 3e klas scholen waren duurder dan de 2e klas en de 4e klas scholen nog duurder dan de 3e klas scholen. 

 De scholen van de 3e en 4e klasse hadden een naam (b.v. Vondelschool in de Moreelsestraat).

 

                                           

                                                           Vereniging Tot Heil des Volks 1915,    Barndesteeg 2

 

 

 

 

                         

                                          Openbare Lagere School der 1 e Klasse No 112 ,   Blankenstraat 376

 

 

 

 

 

 

   

                          St Antonius School en St Willibrodus Patronaat   Fokke Simonszstraat 49

 

 

 

 

 

                                       

                             Openbare Lagere School der 1 e klasse No 113   Goudsbloemstraat 109-113

 

 

 

 

 

 

    

                                   St Vincentius Tusschenschool  Groenburgwal 30

 

 

 

                  

                                                  St Antonia Meisjesschool , ANNO 1893     Haarlemmerstraat 134 - 136

 

 

 

 

 

 

                                       

                                  Openbare School voor Gewoon Lager  Onderwijs No  111,   Lindengracht   93          

 

 

 

 

 

                                                        

                                                                      Openbare Lagere School No 113  Lindengracht 200

 

 

 

 

 

 

                                                

                                                                                 St Vincentiusschool L r A   Nieuwe Leliestraat 169

 

 

Dit staat er   in  ,, Ons Amsterdam “   Nov 1979

Geschreven  door Leendert Harmsen

Lager Onderwijs heb ik gehad op de ,, Sint  Vincentiusschool Letter A, op  de Bloemgracht

Het gebouw stond eigenlijk in de Leliestraat, maar daar was   de ingang van de ,, Sint Vincentius Armenschool.

Deze was gelijkvloers gelegen en werd de    “ benedenschool “  genoemd

Wij van de   ,, Bovenschool “gingen  door een poort met grote deuren op de Bloemgracht nummer 152  (?) en over een binnenplaats

Verschil  moest er nu eenmaal  zijn    -  daarvoor betaalden wij  dan ook 2 dubbeltjes per week en de  “armen geen rooie cent “

Zo was dat

De schooltijden waren  ,  vergissingen  voorbehouden –  van half negen tot  twaalf uur en van half twee tot  half vijf, maar in de winter tot vier uur

Op  woensdag tot half vier , het hele jaar  door

Zaterdagsmiddags waren we vrij.

Aanvankelijk waren er zes klassen , maar toen ik ( in 1906 )  de school verliet waren er zeven en was ook de vrije woensdag-middag ingevoerd

 

Hallo Jaap!

 

Ik heb in Amsterdam 6 “St. Vincentius” scholen met een tegeltableau gevonden:

 

  1. St. Vincentius Tusschenschool, Groenburgwal 30 (A’dam-C).

 

  1. St. Vincentiusschool, Letter A, Nieuwe Leliestraat 169 (A’dam-C).

 

  1. St. Vincentiusschool, Letter C, Oostenburgergracht 17 (A’dam-C).

 

  1. St. Vincentiusschool, Letter G, Eerste Keucheniusstraat 32 (A’dam-W).

 

  1. St. Vincentius B.L.O. School, Alberdingk Thijmstraat 19 (A’dam-W). (Het tableau is overgeschilderd).

 

  1. St. Vincentius U.L.O. School, Halmaheirastraat 30 (A’dam-O).

 

Wat opmerkingen:

 

Ik wist niet wat een “Tusschenschool” was.

Het woord "Tusschen" blijkt te slaan op het schoolgeld.

Het schoolgeld voor deze school bedroeg 1 cent per dag en lag daarmee tussen de

 "Stadsarmenscholen" (die gratis waren) en de "Stadsburgerscholen"

 (waar het schoolgeld zes gulden per kwartaal was).

Het schoolgeld is waarschijnlijk een reflectie van de grootte van de klassen en de kwaliteit van het onderwijs...

(Dit was de situatie rond 1900).

 

Een B.L.O. school is een school voor

 “Buitengewoon” lager onderwijs;

voor kinderen die moeilijk kunnen leren. 

 Velen denken dat de B in B.L.O. voor “Bijzonder” staat maar dit is niet het geval.

  “Bijzondere” scholen zijn niet-openbare scholen.  Zoals b.v. Christelijke en Katholieke scholen.

 

Gr Frans

 

 

                                                          

                                                                                  Nieuwe Zijds Voorburgwal   68 --70

 

 

                                                             

 

 

 

 

                                   

                                                                         St Vincentiusschool LrC  ,   Oosterburgergracht 17

 

 

 

 

                                                     

                                                                                         Vereeniging Tot Bevordering van

                                                                                    Christelijk Schoolonderwijs Onderwijs

                                                                                                          voor de

                                                                                                   Stad Amsterdam

                                                                                         1845                                      1913

                                                                                                         Rapenburg 51

 

 

                                                                                           

                                              

                                                                        Bewaarschool  Willemsstraat 31 - 41

 

 

 

 

 

                                                     

                                                                     1941-- 1943  Voormalige Stadstimmertuin 1 c

 

 

 

 

                                                                  

                                                           Joods Lyceum Maimonides     Voormalige Stadstimmertuin  2   

 

 

    

    

                                                       Vereeniging Tot Heil Des Volks  Willemstraat 31 -41           

 

 

                                                               

 Heeft U opmerkingen of aanvullingen mail mij      j.zwart13@chello.nl 

                                                                  

   Terug naar de Hoofdpagina  http://www.nostalgiekrant.nl/